Anime i manga en català

Moderadors: Steve Maister, wachimiro, Bilkoff

 
Clonen7
Usuari
Usuari
Entrades: 13
Membre des de: dj. 04 ago. 2016, 18:43

[MEGA] Slam Dunk - Bluray [40/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

dj. 04 ago. 2016, 19:03

Imatge

Característiques:

Àudio:
Japonés - DTS-HD 2.0
Castellano - DTS-HD 2.0
Catalán - DTS-HD 2.0

Contenidor: MKV

Tamany: 5GB.

Capítols:

01-
https://mega.nz/#!ilIygYQI!dCqFueJWgPuI ... nK37z8SEXQ
02-
https://mega.nz/#!X8YFgSoC!191RsgeHphrY ... hgHc8KCHHY
03-
https://mega.nz/#!jphwXDpJ!qVLjGLqDnnny ... bkuKzCoc7o
04-
https://mega.nz/#!DoQ2xYaC!oAakZd8Z72ba ... p8O8KdQPBo
05-
https://mega.nz/#!y0BnnRhI!xTte2wGtOeRM ... eKR9iTDoQs
06-
https://mega.nz/#!b95EjKYT!2-K2eN3z_1VM ... Sn_Y0p5W4Q
07-
https://mega.nz/#!Dp5WGQIB!w19IHyGIj4Dy ... FPlwmi_A0A
08-
https://mega.nz/#!2lpwRLrT!ABKnqW8IeRQY ... 49qB4UqDSY
09-
https://mega.nz/#!bkgz1TKR!ieVO87S_JgvL ... pB3zyedbCU
10-
https://mega.nz/#!mpQF0BrI!WngshmF8w4me ... ZFCK7csqYw
11-
https://mega.nz/#!RsEQDRZT!BoFLZEeSDI7N ... uZ4l2Rn2oA
12-
https://mega.nz/#!YslG0RyA!QjzpHEGsLjy0 ... hvPIzBzFjU
13-
https://mega.nz/#!d4kWhTya!Q5Cu4BUQ2cgH ... MXAQahIG_M
14-
https://mega.nz/#!ol1X3SRB!wbmcW2aY0Aby ... c8JIPiI4dQ
15-
https://mega.nz/#!1w8i1C7J!jyYOYJ0TBS8A ... yue4Q1FxXA
16-
https://mega.nz/#!4gsUGaCZ!SXxSuGwoMo7a ... b0UDFV-axQ
17-
https://mega.nz/#!Rk12AKjJ!I_miAot08HXY ... 349lHToRr0
18-
https://mega.nz/#!Ap9DxbQb!fbX1vKgAE6sm ... SoXoFkoivU
19-
https://mega.nz/#!YotUibAK!LS3Pt8bYBoHu ... W_Ic3OaQyA
20-
https://mega.nz/#!JoUmmBaD!r-Ft_iG5ruZn ... fNqrmPEX74
21-
https://mega.nz/#!VcVAWD6Q!O6GpEWYq4Ptq ... qRDyNTk6Ts
22-
https://mega.nz/#!YNdXHQQI!5gPES-3CbfSW ... NuuNOzuDN0
23-
https://mega.nz/#!IINlkCaa!0cBWc6b9l7kl ... YiHTKGkNeM
24-
https://mega.nz/#!EZsnyB7B!H8rnIDgKHbFX ... 0pE61xz3w8
25-
https://mega.nz/#!oNUVFLQA!KZ2FQafBP8jN ... giduEsU4iQ
26-
https://mega.nz/#!xZ1GRbTS!x6oNVrjM91FK ... GR3FJpMtzY
27-
https://mega.nz/#!hQ1BSSqY!OTKuzuKJeRHm ... 7XgVREC0s0
28-
https://mega.nz/#!RUljCaiJ!n6jcUmGX3tQI ... VZ1s6IRFms
29-
https://mega.nz/#!8Nc3nT5K!hOi8QL0E7RN6 ... HqXJHvSrMU
30-
https://mega.nz/#!kJM1yAaB!MkrAU8eaS2DZ ... w_KgOETebY
31-
https://mega.nz/#!it9hXSwa!LenfWlz9ly24 ... NxL1l6PUoE
32-
https://mega.nz/#!qgNEwTgI!12YQ6uB8nlHO ... zA0biVr8w8
33-
https://mega.nz/#!XlFkSSoZ!G0_c9pRLj9HE ... NzZJLBJh6o
34-
https://mega.nz/#!j1lEySzC!RCR0Lrp0Sotf ... ZBTILCNJm4
35-
https://mega.nz/#!v9NTBQ4A!awVgU5WmB_Dj ... eWGmx6TKg4
36-
https://mega.nz/#!71FGBSCT!5ci-4cvoKF3c ... rRxgZrre-0
37-
https://mega.nz/#!rhljWRTI!z4gdm2O69dTG ... jKtkY1FBL4
38-
https://mega.nz/#!yp1SwJiJ!4ExYZkilySfB ... WYQTq0VFXY
39-
https://mega.nz/#!agV3ALRC!f5evgwVquHxh ... M9lK9zFBvY
40-
https://mega.nz/#!m0kXXKRb!LrZR8S3MDcSS ... J3XXL--vlY

Spoiler: mostra
01- 
https://mega.nz/#!ilIygYQI!dCqFueJWgPuIuMwSqn3repBGKrFAOMlfDnK37z8SEXQ
02-
https://mega.nz/#!X8YFgSoC!191RsgeHphrY3wAerfSQ-jzXKDMizkeT5hgHc8KCHHY
03-
https://mega.nz/#!jphwXDpJ!qVLjGLqDnnnysPmR3gKwDYNsUb0vodb5zbkuKzCoc7o
04-
https://mega.nz/#!DoQ2xYaC!oAakZd8Z72ba-BOcnmsZIzxTnodoNSyazp8O8KdQPBo
05-
https://mega.nz/#!y0BnnRhI!xTte2wGtOeRMlYoDw4DhxuvgJW8YaoUP2eKR9iTDoQs
06-
https://mega.nz/#!b95EjKYT!2-K2eN3z_1VMoSbu7GqJVmfE6MznIASsjSn_Y0p5W4Q
07-
https://mega.nz/#!Dp5WGQIB!w19IHyGIj4DyOlp7aM7tHYjBTNY0-1DO6FPlwmi_A0A
08-
https://mega.nz/#!2lpwRLrT!ABKnqW8IeRQYLZviVtsO16c8KrOm2Go9c49qB4UqDSY
09-
https://mega.nz/#!bkgz1TKR!ieVO87S_JgvLkwkrK1Bw7LthFqMbOAa9npB3zyedbCU
10-
https://mega.nz/#!mpQF0BrI!WngshmF8w4medC7CajtlNCm1OV0FJ8CkMZFCK7csqYw
11-
https://mega.nz/#!RsEQDRZT!BoFLZEeSDI7NFA5KQWmPj2cNqLC5YD60puZ4l2Rn2oA
12-
https://mega.nz/#!YslG0RyA!QjzpHEGsLjy0MB5g4BymW7XHHez9zMb30hvPIzBzFjU
13-
https://mega.nz/#!d4kWhTya!Q5Cu4BUQ2cgHj9tamBD60uLABLfIfVMIYMXAQahIG_M
14-
https://mega.nz/#!ol1X3SRB!wbmcW2aY0AbyBFXFb1pKnWh25VXYMJi8lc8JIPiI4dQ
15-
https://mega.nz/#!1w8i1C7J!jyYOYJ0TBS8Acmf_MRALFIz9x54I5N-Eeyue4Q1FxXA
16-
https://mega.nz/#!4gsUGaCZ!SXxSuGwoMo7aCUks1923AHYaZW0DlzP9pb0UDFV-axQ
17-
https://mega.nz/#!Rk12AKjJ!I_miAot08HXYg8v5XGbmEw9OBm-D_4h3k349lHToRr0
18-
https://mega.nz/#!Ap9DxbQb!fbX1vKgAE6smLq64BfIat280Rfs0nSrGjSoXoFkoivU
19-
https://mega.nz/#!YotUibAK!LS3Pt8bYBoHuQhohQ8qUnaMEBE4d2QzAOW_Ic3OaQyA
20-
https://mega.nz/#!JoUmmBaD!r-Ft_iG5ruZn_WwL4jsYsy4YOp6NhMb2mfNqrmPEX74
21-
https://mega.nz/#!VcVAWD6Q!O6GpEWYq4PtqW6vTkiCxy39qqWJZMwCdCqRDyNTk6Ts
22-
https://mega.nz/#!YNdXHQQI!5gPES-3CbfSWEMzXi-Wme7ZSUtf7LDXEANuuNOzuDN0
23-
https://mega.nz/#!IINlkCaa!0cBWc6b9l7kljGCf7pI7ls5k5dkVrk91BYiHTKGkNeM
24-
https://mega.nz/#!EZsnyB7B!H8rnIDgKHbFXTiRC0W1PISCRJQ7UjyCGT0pE61xz3w8
25-
https://mega.nz/#!oNUVFLQA!KZ2FQafBP8jNOePLyIbuqMaqLICUu6SZygiduEsU4iQ
26-
https://mega.nz/#!xZ1GRbTS!x6oNVrjM91FKqOjWya1Mx3GRFvp0tIoklGR3FJpMtzY
27-
https://mega.nz/#!hQ1BSSqY!OTKuzuKJeRHmoLnrVmfefa8X8XXQbckfa7XgVREC0s0
28-
https://mega.nz/#!RUljCaiJ!n6jcUmGX3tQIkbviGj5YV55ee_3bCnMg9VZ1s6IRFms
29-
https://mega.nz/#!8Nc3nT5K!hOi8QL0E7RN6lYEVSHTDwx5T-ZnBvM_wFHqXJHvSrMU
30-
https://mega.nz/#!kJM1yAaB!MkrAU8eaS2DZ-sRa9Hk5AbfwxifUwVm01w_KgOETebY
31-
https://mega.nz/#!it9hXSwa!LenfWlz9ly24kGeLQ507Wm-fNxJ-ye6UPNxL1l6PUoE
32-
https://mega.nz/#!qgNEwTgI!12YQ6uB8nlHOQZ8pobFMH8rDqHwuFTDEVzA0biVr8w8
33-
https://mega.nz/#!XlFkSSoZ!G0_c9pRLj9HEaB83-L3RgqWrFGjrbNyXPNzZJLBJh6o
34-
https://mega.nz/#!j1lEySzC!RCR0Lrp0SotfgJevvGHDrMwHcfHvuIYeMZBTILCNJm4
35-
https://mega.nz/#!v9NTBQ4A!awVgU5WmB_Djqgo0kmjA-bnW-9ZMd64BweWGmx6TKg4
36-
https://mega.nz/#!71FGBSCT!5ci-4cvoKF3cunSkeYayt0JQylXhhHTnTrRxgZrre-0
37-
https://mega.nz/#!rhljWRTI!z4gdm2O69dTGZXE04iXFmCOHO9UcfP2aijKtkY1FBL4
38-
https://mega.nz/#!yp1SwJiJ!4ExYZkilySfBMpleG9rlDS8vJ0fsjDU9NWYQTq0VFXY
39-
https://mega.nz/#!agV3ALRC!f5evgwVquHxhhrsfPKwmYtyRi9BHbmo3iM9lK9zFBvY
40-
https://mega.nz/#!m0kXXKRb!LrZR8S3MDcSSlmsBkSRSJ_t4KHNxLEkWiJ3XXL--vlY


Aniré ficant-los a mesura que és vagin pujant a mega, son ripejats directes del Bluray.
Clonen7 l’ha editat per darrera vegada el dia: dg. 06 nov. 2016, 18:32, en total s’ha editat 6 vegades.
 
Avatar de l’usuari
xagasa
Chishinchu
Chishinchu
Entrades: 3521
Membre des de: dl. 26 maig 2014, 10:16
Ubicació: Planeta M2

Re: [MEGA] Slam Dunk - Bluray [2/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

dj. 04 ago. 2016, 19:32

Clonen7 ha escrit:
Aniré ficant-los a mesura que és vagin pujant a mega, son ripejats directes del Bluray.

Moltes gracies per aquesta versió. Quans capitols tens de moment.
Salutacions.
 
Clonen7
Usuari
Usuari
Entrades: 13
Membre des de: dj. 04 ago. 2016, 18:43

Re: [MEGA] Slam Dunk - Bluray [2/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

dj. 04 ago. 2016, 19:36

xagasa ha escrit:
Clonen7 ha escrit:
Aniré ficant-los a mesura que és vagin pujant a mega, son ripejats directes del Bluray.

Moltes gracies per aquesta versió. Quans capitols tens de moment.
Salutacions.


Tinc el Box 1, els 20 primers capítols.

Quant surtin mes, també els aniré pujant.
Clonen7 l’ha editat per darrera vegada el dia: dj. 04 ago. 2016, 19:38, en total s’ha editat 1 vegada.
 
Clonen7
Usuari
Usuari
Entrades: 13
Membre des de: dj. 04 ago. 2016, 18:43

Re: [MEGA] Slam Dunk - Bluray [2/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

dj. 04 ago. 2016, 19:41

Arbos ha escrit:
Acabo de bajar el primero: Selecta Visión la ha cagado un poco con la calidad del video no es la que me esperaba...

Gracias igualmente por subirlos


Dicen que es una edición remasterizada y sin censura.
 
Avatar de l’usuari
xagasa
Chishinchu
Chishinchu
Entrades: 3521
Membre des de: dl. 26 maig 2014, 10:16
Ubicació: Planeta M2

Re: [MEGA] Slam Dunk - Bluray [2/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

dj. 04 ago. 2016, 19:41

Arbos ha escrit:
"Acabo de bajar el primero: Selecta Visión la ha cagado un poco con la calidad del video no es la que me esperaba...

Gracias igualmente por subirlos

Home doncs en 5 gb per capitol no crec que es vegi tan malament però venint de selecta ja m'ho espero tot.
xagasa l’ha editat per darrera vegada el dia: dj. 04 ago. 2016, 19:44, en total s’ha editat 2 vegades.
 
Avatar de l’usuari
xagasa
Chishinchu
Chishinchu
Entrades: 3521
Membre des de: dl. 26 maig 2014, 10:16
Ubicació: Planeta M2

Re: [MEGA] Slam Dunk - Bluray [2/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

dj. 04 ago. 2016, 19:46

Clonen7 ha escrit:

Dicen que es una edición remasterizada y sin censura.

Ostres va tenir censura aquesta serie.
Bueno es que jo le seguit una mica de lluny soc mes de bola de drac però s'ha de donar
una oportunitat a altres series.
 
Avatar de l’usuari
fabrebatalla18
Chishinchu
Chishinchu
Entrades: 3344
Membre des de: ds. 11 juny 2011, 17:30

Re: [MEGA] Slam Dunk - Bluray [2/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

dj. 04 ago. 2016, 19:54

Arbos ha escrit:
Acabo de bajar el primero: Selecta Visión la ha cagado un poco con la calidad del video no es la que me esperaba...

Gracias igualmente por subirlos

En este caso no culparia a SV, sino a Japon (TOEI) por la penosa "remasterizacion" (nula) ya que los BD japoneses son iguales mas o menos...

PD: Alguien puede decirme si el audio esta o no ralentizado con respecto a la emision de TV?
 
Avatar de l’usuari
HoT.FuN
Sushinchu
Sushinchu
Entrades: 472
Membre des de: ds. 28 set. 2013, 01:08
Ubicació: Institut Shohoku

Re: [MEGA] Slam Dunk - Bluray [2/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

dv. 05 ago. 2016, 05:49

Clonen7, un consell, fica el codi CRC dels caps al nom del arxiu o pujals comprimits en Rar o 7zip aixi la gent pot estar segura de que es baixa correctament els episodis i no corromputs per un error de conexio durant la pujada o baixada ^^

Edit: El cap 1 es el 2, i el cap 2 es el 3, no has pujat el cap 1 xD osigui estan desordenats.

Pd: Esta fet expresament lo del doble DTS? els caps porten el DTS HD MA però tmb porten un DTS lossy en total 2 cat 2 esp y 2 jap :o
ImatgeImatge
Imatge
 
Clonen7
Usuari
Usuari
Entrades: 13
Membre des de: dj. 04 ago. 2016, 18:43

Re: [MEGA] Slam Dunk - Bluray [10/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

dv. 05 ago. 2016, 20:12

Ja he pujat els 10 primers capítols i estan ordenats, també tenen el crc al nom del fitxer, qualsevol problema m'aviseu.

HoT.FuN ha escrit:
Clonen7, un consell, fica el codi CRC dels caps al nom del arxiu o pujals comprimits en Rar o 7zip aixi la gent pot estar segura de que es baixa correctament els episodis i no corromputs per un error de conexio durant la pujada o baixada ^^

Edit: El cap 1 es el 2, i el cap 2 es el 3, no has pujat el cap 1 xD osigui estan desordenats.

Pd: Esta fet expresament lo del doble DTS? els caps porten el DTS HD MA però tmb porten un DTS lossy en total 2 cat 2 esp y 2 jap :o


Doncs no m'havia adonat, el capítol 10 és el primer, de totes formes els ordenaré ara que ja tinc el primer set pujat, i si, tenen 2 àudios de cada, ha sigut un rip directe de bluray sense treure res.
 
Avatar de l’usuari
HoT.FuN
Sushinchu
Sushinchu
Entrades: 472
Membre des de: ds. 28 set. 2013, 01:08
Ubicació: Institut Shohoku

Re: [MEGA] Slam Dunk - Bluray [10/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

dv. 05 ago. 2016, 21:02

Clonen7 ha escrit:
si, tenen 2 àudios de cada, ha sigut un rip directe de bluray sense treure res.

Llavors a sigut volguen ^^ era el que volia saber. per si no ho sabies avisar, pero si ja ho saps cap problema :yeah:
ImatgeImatge
Imatge
 
Avatar de l’usuari
xagasa
Chishinchu
Chishinchu
Entrades: 3521
Membre des de: dl. 26 maig 2014, 10:16
Ubicació: Planeta M2

Re: [MEGA] Slam Dunk - Bluray [10/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

dv. 05 ago. 2016, 21:12

Perfecte moltes gracies. Quantes box bluray s`editaran i cada quan surten.
 
Clonen7
Usuari
Usuari
Entrades: 13
Membre des de: dj. 04 ago. 2016, 18:43

Re: [MEGA] Slam Dunk - Bluray [10/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

dv. 05 ago. 2016, 21:16

xagasa ha escrit:
Perfecte moltes gracies. Quantes box bluray s`editaran i cada quan surten.


Sortiran 4 mes, 5 en total, i si fan igual que al japó, sortira una nova cada 2 mesos.
 
Avatar de l’usuari
xagasa
Chishinchu
Chishinchu
Entrades: 3521
Membre des de: dl. 26 maig 2014, 10:16
Ubicació: Planeta M2

Re: [MEGA] Slam Dunk - Bluray [10/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

dv. 05 ago. 2016, 21:20

Ok ho preguntaba perque en algunes edicions sortien 1 box al mes pero en edicio limitada. Com per exemple amb la de Monster van sortir edicions limitades per encarrec. Salut.
 
Avatar de l’usuari
HoT.FuN
Sushinchu
Sushinchu
Entrades: 472
Membre des de: ds. 28 set. 2013, 01:08
Ubicació: Institut Shohoku

Re: [MEGA] Slam Dunk - Bluray [10/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

ds. 06 ago. 2016, 00:36

Clonen7, Tinc un projecte sobre aquest anime des de fa uns anys, t'importa si t'agafo els àudios DTS HD MA?¿? Aquesta Relese li agradarà a molta gent, però vull fer una una mica mes lleugera (sense perdre qualitat).

Pd: Gràcies per compartir tan ràpid!
ImatgeImatge
Imatge
 
Avatar de l’usuari
Ramon10
Sanshinchu
Sanshinchu
Entrades: 236
Membre des de: dj. 05 feb. 2015, 11:21
Contacta:

Re: [MEGA] Slam Dunk - Bluray [10/101] [CAT-ESP-JAP+SUBS CAT-ESP]

ds. 06 ago. 2016, 01:04

Jo ja em faig un embolic, al final qui farà la release definitiva de Slam Dunk en Català?

Qui està connectat

Usuaris navegant en aquest fòrum: No hi ha cap usuari registrat i 7 visitants